top of page

Matematikë për matura nga Flamur Shala

Meso online Matematikë nga dhe perfundoje Maturen me sukses

Matematikë, Matematike apo Matematika? Gjëja kryesore është që ju të jeni në gjendje të zgjidhni detyrat dhe te perfundoni Maturen me sukses.​

Më dërgo problemet tuaja të matematikës si koment ne YouTube ose Facebook dhe unë do t'i zgjidh ato.

 • Facebook Matematikë Flamur Shala
 • Twitter Matematikë Flamur Shala
 • YouTube Matematikë Flamur Shala
 • Instagram Matematikë Flamur Shala

Instagram: flamur_shala_fs

TikTok: flamur_shala

Skype: flamur1717

Facebook: flamur.shala.90

Matematikë

Matematikë

Matematikë
Search video...
Matematikë, Matematike apo Matematika? Trigonometri: Sinus & Cosinus 1 nga Flamur Shala -Pikënisja

Matematikë, Matematike apo Matematika? Trigonometri: Sinus & Cosinus 1 nga Flamur Shala -Pikënisja

12:12
Play Video
Matematikë, Matematike apo Matematika? Trigonometri: Sinus & Cosinus 2 nga Flamur Shala -Pikënisja

Matematikë, Matematike apo Matematika? Trigonometri: Sinus & Cosinus 2 nga Flamur Shala -Pikënisja

09:40
Play Video
Matematikë, Matematike apo Matematika? Trigonometri: Sinus & Cosinus 3 nga Flamur Shala -Pikënisja

Matematikë, Matematike apo Matematika? Trigonometri: Sinus & Cosinus 3 nga Flamur Shala -Pikënisja

13:00
Play Video

Tema e Matures ne Matematikë: Bashkesite dhe Prerja

Teoria e bashkësive merret me studimin e grupeve dhe është një fushë themelore e matematikës.

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Bashkësite dhe Prerja
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Bashkësite dhe Prerja

Tema e Matures ne Matematikë: Fuqizimi dhe Rrënjëzimi

Kur rritet në një fuqi, një faktor

(i quajtur bazë) shumëzohet në mënyrë të përsëritur. Rrënja është e kundërta e eksponentimit.

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Fuqizimi dhe Rrënjëzimi
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Fuqizimi dhe Rrënjëzimi

Tema e Matures ne Matematikë: Analizo Funksionin

Në analizën e funksionit, llogariten vetitë më të rëndësishme të një funksioni: zero, pikë të larta, pikë të ulëta, pika kthyese dhe sjellje asimptotike.

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo Funksionin

Tema e Matures ne Matematikë: Ekuacionet

Në matematikë, ekuacionet janë një deklaratë në lidhje me barazinë e dy termave. Ekuacionet janë ose të vërteta ose të gabuara.

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Ekuacionet

Tema e Matures ne Matematikë: Derivate

Derivati nga një funksion përshkruan sjelljen e funksionit në mjedisin e pikës në shqyrtim.

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Integrali

Llogaritja integrale u krijua për të llogaritur zonat dhe vëllimet. Eshtë e kundërta e derivatit.

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Minima/Maksima

Videolista e plotë nga Minima/Maksima:

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Limes

Videolista e plotë nga Limes:

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Teorema e Pitagores

Videolista e plotë nga Teorema e Pitagores:

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate
 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Vektorët

Videolista e plotë nga Vektorët:

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Vektorët - Produkti Skalar

Videolista e plotë nga Vektorët: Produkti Skalar

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Trigonometri Sinus Cosinus

Videolista e plotë nga Trigonometria Sinus Cosinus

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Tema e Matures ne Matematikë: Trigonometri Sinus Cosinus

Videolista e plotë nga Permutacion Variacion Kombinacion

 • YouTube Playlist nga Flamur Shala ne Matematikë: Analizo funksionin: Derivate

Flamur Shala ne Instagram: flamur_shala_fs

Mesues online Flamur Shala

Flamur Shala, Grendel(strasse) 19, 6004 Luzern, Switzerland

(Flamur Shala: auch bekannt als Eigentümer des Beratungsunternehmen Fokus Strategie GmbH c/o Flamur Shala, Grendel(strasse) 19, 6004 Luzern www.fokus-strategie.ch

Gründer und Mitinhaber des Unternehmens Baruti AG: www.baruti.ch)

+41 78 753 79 62

bottom of page