top of page

Matematikë për gjimnazistet: Analiza e funksionit nga Flamuri

Funksionet janë pasqyrime që funksionojnë si makinat hyrëse-dalëse. Kjo ide e thjeshtë e bën atë një nga konceptet më universale dhe të përdorura gjerësisht në matematikën moderne. Një paraqitje grafike lejon që funksionet të shndërrohen në imazhe.

Në matematikë, një funksion ose hartëzim është një relacionmidis dy grupeve, i cili i jep secilit element të një bashkësie saktësisht një element të tjetrit vendosur. Termi funksion përcaktohet ndryshe në literaturë, por zakonisht fillohet nga ideja që funksionet u caktojnë objekte matematikore objekteve matematikore, për shembull çdo numër real katrorin e tij. Koncepti i funksionit ose hartës zë një pozicion qendror në matematikën moderne; Si raste të veçanta përmban ndër të tjera kthesa parametrike, fusha skalare dhe vektoriale, transformime, operacione, operatorë dhe shumë më tepër.

bottom of page