top of page

Matematikë për gjimnazistet: Ekuacionet nga Flamur Shala

Ekuacionet janë ''pohime ''. Për disa vlera të së panjohurës, ato paraqesin pohime të vërteta. Këto vlera quhen zgjidhje (2=2). Ndersa egistojn edhe mohime për disa vlera të së panjohures: shembull (2=1).

 

Zgjidhja e ekuacioneve kërkohet në të gjitha fushat e matematikës. Extremelyshtë jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptohet se çfarë është ekuacioni në parim. Pasi ta keni kuptuar këtë, hapi tjetër është të zgjidhni saktësisht ekuacionin për zgjidhjen e tij hap pas hapi.

Ekuacionet e thjeshta mund të zgjidhen duke përdorur metoda sistematike.

bottom of page