top of page

Matematikë per gjimnazistet: Fuqizimi dhe Rrënjëzimi

Fuqizimi:

Një fuqi është rezultat i ngritjes së fuqisë (eksponentimit), i cili, ashtu si shumëzimi, është një shënim i shkurtuar për një operacion aritmetik matematikor të përsëritur. Ashtu si një mbledhje shtohet në mënyrë të përsëritur kur shumëzohet, një faktor shumëzohet në mënyrë të përsëritur kur tregohet. Numri që do të shumëzohet quhet bazë. Sa shpesh kjo bazë ndodh si një faktor tregohet nga eksponenti. Njëri shkruan:

Rrënjëzimi:

Në matematikë nxjerrja e një rrënje ose rrënjë katrore është përcaktimi i panjohur x si fuqi.

bottom of page