top of page

Matematikë

Meso online Matematikë nga Flamur Shala dhe perfundoje Maturen me sukses

Matematikë, Matematike apo Matematika? Gjëja kryesore është që gjimnazistet të jenë në gjendje të kalojne provimet me sukses duke zgjidh detyrat me lehtesi dhe te perfundojn Maturen me sukses.​

Më dërgo problemet tuaja të matematikës si koment ne YouTube ose Facebook dhe unë do t'i zgjidh ato.

Temat e Matures

  • Facebook Matematikë Flamur Shala
  • Twitter Matematikë Flamur Shala
  • YouTube Matematikë Flamur Shala
  • Instagram Matematikë Flamur Shala
bottom of page